07
Th6

Quy Trình Thiết Kế & Thi Công

Ghi Chú:

  • Thời gian dự tính theo khối lượng công việc các công trình  <200m2
  • Mọi dự án của The Page Design & Inteiror cam kết tuân thủ theo quy trình này để đảm bảo chất lượng thiết kế- thi công, và giảm thiểu mọi phát sinh cho quý khách hàng